strona główna

POWOŁANIE

 

Jesteśmy wspólnotą osób konsekrowanych żyjących duchem Ewangelii w świecie.

          Konsekracja - to nasze całkowite poświęcenie się Bogu, pójście za Chrystusem przez praktykę rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Każdy chrześcijanin winien Chrystusa postawić na pierwszym miejscu (na mocy konsekracji chrzcielnej) - jednak Chrystus powołuje nas, abyśmy pełniej dzieliły Jego życie, misję i los, dla własnego uświęcenia i dla zbawienia świata. Praktycznie wyraża się to w formie ślubów składanych w Instytucie i przyjmowanych przez Kościół.

          Świeckość - polega na tym, że pozostajemy w świecie i w nim żyjemy konsekracją, działając dla zbawienia ludzi, pracując razem z nimi, dzieląc ich zagrożenia i trudy, poszukując wspólnego dobra i sprawiedliwości. Czuwamy, by czynić to zgodnie z wymaganiami Ewangelii. Mamy pełnić rolę ewangelicznego zaczynu w środowisku, w którym żyjemy, dla uświęcenia świata od wewnątrz.

          Połączenie w jednym powołaniu konsekracji i świeckości nadaje tym dwóm elementom oryginalny charakter.   

CZY MIŁUJESZ MNIE WIĘCEJ ... ? (J 21, 15)

więcej