strona główna

HISTORIA

"Nasze sprawy, to sprawy Najświętszych Serc - Jezusa i Maryi"  

(słowa Ojca Założyciela)

 

"Idźcie i wynagradzajcie ..."

FIGURA MATKI BOSKIEJ

 

1952-1956 Praca duszpasterska  O. Józefa Kościsza w Krakowie – szerzenie idei wynagradzania
1956 Nieoficjalne początki  życia Wspólnoty w Zakopanem
1958 Zorganizowanie domu Wspólnoty w Krynicy
1961 Wydanie przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego Deklaracji (Declaratio)  zatwierdzającej Instytut (w 1996 r. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego potwierdziła tę Deklarację jako akt erekcji kanonicznej Instytutu na prawie diecezjalnym) 
1969-1982

Pobyt O. Założyciela   w Krynicy – codzienna troska  i opieka duchowa  nad rozwijającą się i umacniającą    jako instytut świecki Wspólnotą 

1982 Śmierć Ojca Założyciela –  opiekunem duchowym Instytutu zostaje o.Wojciech Kubacki SJ
1986 Pierwsze po śmierci Ojca Założyciela wybory Zarządu Instytutu
   

kolejne lata | więcej o historii