strona główna

DUCHOWOŚĆ 

 

"Zażyłość z Sercem Jezusa sprawia, że serce człowieka otwiera się na cały świat” (Jan Paweł II)  

Duchowość Instytutu ściśle związana z charyzmatem Założyciela ma swoje korzenie w dwóch nurtach duchowości, których fundamentem jest prawda, że “Bóg jest Miłością”. Chodzi o duchowość ignacjańską i duchowość zwróconą ku Bożemu Sercu.

Członkinie Instytutu czerpią swoją duchowość z tych dwóch źródeł. Pragną wpatrywać się w tajemnice Chrystusa, by Go “bardziej poznawać, kochać i naśladować” (św. Ignacy „Ćwiczenia duchowne” nr 104). Chcą odpowiadać swoją miłością, którą  czerpią z zażyłości z Chrystusem, na nieskończoną miłość Boga, która jest często przez ludzi odrzucana, lekceważona i niezauważana. Pragną w ten sposób “realizować powołanie do wynagradzania, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawiania świata” (Jan Paweł II).

więcej