strona główna

CHARYZMAT 

       "Czciciele Serca Bożego stają się ludźmi wrażliwego sumienia. A kiedy dane im jest trwale obcować z Sercem naszego Pana i Mistrza, rozbudza się w nich także potrzeba wynagradzania za grzechy świata, za obojętność tylu serc, za swoje własne zaniedbania. O jakże bardzo potrzebny jest w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym Miłość Serca Bożego nie pozostaje osamotniona i nieodwzajemniona"

(Jan Paweł II)

 

          Charyzmatem Wspólnoty jest apostolskie wynagrodzenie. Członkinie Instytutu pragną odpowiadać swoją miłością, czerpaną z zażyłości z Sercem Chrystusa, na nieskończoną Miłość Boga, która często jest przez ludzi odrzucana, lekceważona i niezauważana. Swoje wynagradzanie łączą z kultem Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

          Wynagradzanie Bogu jest w chrześcijaństwie jedną ze spraw centralnych. Z drugiej strony jednak narażone jest ono na wiele nieporozumień i fałszywych interpretacji. Chrześcijaństwo bowiem jest religią paradoksów, jak to z niezwykłą wyrazistością pokazał Henri de Lubac SJ w książce pod znamiennym tytułem: Paradoksy i nowe paradoksy ...

1. Natura chrześcijańskiego wynagradzania - więcej

2. Jak Założyciel rozumiał apostolskie wynagradzanie - więcej

3. Jakie zalecenia przekazał nam Ojciec Założyciel  - więcej

4. Jak żyjemy naszym charyzmatem  - więcej